top

Testowy formularz

Obywatelska Kontrola Wyborów > Testowy formularz

  Prosimy podać przynajmniej jedną drogę kontaktu  Np. doświadczenie w pracy w komisjach wyborczych, możliwość dojazdu do komisji w innej miejscowości, możliwość zorganizowania transportu itp.

  administratorem danych osobowych i polityki prywatności w projekcie OKW jest:


  Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji
  z siedzibą w Warszawie (01-144) przy ul. Górczewskiej 39
  wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z numerami
  KRS: 0000604562, NIP: 5252649748, REGON: 363863027

  Pełen tekst polityki prywatności i ochrony danych osobowych na stronie Stowarzyszenia KOD


  Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w projekcie;