TWOJE KONTO  > 

top

O projekcie

JAKO AKTYWNI OBYWATELE ZWERYFIKUJEMY SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  I WYNIKI WYBORÓW NIEZALEŻNIE OD OFICJALNEGO, PAŃSTWOWEGO SYSTEMU WYBORCZEGO

KTO I DLACZEGO POWINIEN OBSERWOWAĆ WYBORY?

Co kilka lat oddając głos w wyborach, zatrudniasz samorządowców, parlamentarzystów czy prezydenta, aby w Twoim imieniu zarządzali gminą, powiatem, państwem. To TY jesteś ich pracodawcą. W kolejnych wyborach oceniasz ich pracę, zwalniasz lub przedłużasz umowę. Każdy zatrudniony przez Ciebie kandydat nie dostaje nieograniczonej władzy i nie może robić co chce tylko dlatego, że wybory wygrał. Wiąże go jeszcze prawo, w tym prawo najwyższe  Konstytucja RP. Funkcjonowanie państwa prawa gwarantuje istnienie Demokracji. Bez prawa nie ma wolności.

Czy jesteś pewny/pewna, że  Twoje prawo do wolnego wyboru nie jest zagrożone?

Jeżeli Twoje prawa nie są Ci obojętne dołącz do Obywatelskiej Kontroli Wyborów!

Poszukujemy osób, które gotowe są zostać obserwatorami społecznymi przy komisjach wyborczych w najbliższych wyborach oraz osób, które zaangażują się w zbieranie i przekazywanie do Obywatelskiej Kontroli Wyborów wyników głosowania w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych.

Przeszkolimy także kandydatów na członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania, choć aby otrzymać taką rolę należy samodzielnie zgłosić się do odpowiedniego komitetu wyborczego lub komisarza.

DOŁĄCZ DO
OBYWATELSKIEJ KONTROLI WYBORÓW

jako:

OBSERWATOR SPOŁECZNY

O NAS

Komitet Obrony Demokracji jest ruchem społecznym i stowarzyszeniem powstałym w grudniu 2015 r. w reakcji na działania polskiego rządu, które zagroziły praworządności i niezależności sądownictwa w Polsce.

Od tego czasu nieprzerwanie bronimy demokracji, praw obywatelskich, wartości konstytucyjnych i unijnych. Organizowaliśmy największe od upadku komunizmu masowe protesty w Polsce. W 2016 i 2021 r. zostaliśmy laureatami European Citizen`s Prize.

Swoją działalność opieramy o wolontaryjną pracę członków stowarzyszenia w 16 oddziałach regionalnych i 20 biurach w całym kraju.

Nasze cele to:

  • przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności
  • ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich
  • rozwój społeczeństwa obywatelskiego
  • integracja i współpraca między społeczeństwami

Działamy w obronie wartości demokratycznych, praw człowieka, praw mniejszości, niezależności sądów, wolności mediów, integralności UE:

  • inicjujemy i wspieramy demonstracje uliczne
  • organizujemy akcje aktywizujące i budujące świadomość obywatelską – spotkania edukacyjne, debaty, szkolenia, inicjatywy lokalne
  • kontrolujemy przebieg wyborów

Obywatelską Kontrolę Wyborów – projekt strażniczy, którego celem jest monitorowanie prawidłowego przebiegu procesu głosowania w wyborach prowadzimy od 2018 r.

Więcej o naszych działaniach dowiesz się na stronie >>>.