top

O projekcie

JAKO AKTYWNI OBYWATELE ZWERYFIKUJEMY SPOSÓB PRZEPROWADZENIA  I WYNIKI WYBORÓW NIEZALEŻNIE OD OFICJALNEGO, PAŃSTWOWEGO SYSTEMU WYBORCZEGO

KTO I DLACZEGO POWINIEN OBSERWOWAĆ WYBORY?

Co kilka lat oddając głos w wyborach, zatrudniasz samorządowców, parlamentarzystów czy prezydenta, aby w Twoim imieniu zarządzali gminą, powiatem, państwem. To TY jesteś ich pracodawcą. W kolejnych wyborach oceniasz ich pracę, zwalniasz lub przedłużasz umowę. Każdy zatrudniony przez Ciebie kandydat nie dostaje nieograniczonej władzy i nie może robić co chce tylko dlatego, że wybory wygrał. Wiąże go jeszcze prawo, w tym prawo najwyższe  Konstytucja RP. Funkcjonowanie państwa prawa gwarantuje istnienie Demokracji. Bez prawa nie ma wolności.

Czy jesteś pewny/pewna, że  Twoje prawo do wolnego wyboru nie jest zagrożone?

Jeżeli Twoje prawa nie są Ci obojętne dołącz do Obywatelskiej Kontroli Wyborów!

Poszukujemy osób, które gotowe są zostać obserwatorami społecznymi przy komisjach wyborczych w najbliższych wyborach oraz osób, które zaangażują się w zbieranie i przekazywanie do Obywatelskiej Kontroli Wyborów wyników głosowania w poszczególnych obwodowych komisjach wyborczych.

Przeszkolimy także kandydatów na członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania, choć aby otrzymać taką rolę należy samodzielnie zgłosić się do odpowiedniego komitetu wyborczego lub komisarza.

DOŁĄCZ DO
OBYWATELSKIEJ KONTROLI WYBORÓW

jako:

OBSERWATOR SPOŁECZNY MĄŻ ZAUFANIA lub CZŁONEK KOMISJI

WSPÓŁPRACA:

PATRONI: