TWOJE KONTO  > 

top

aktualności

Obywatelska Kontrola Wyborów > Obywatelska Kontrola Wyborów  > Uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego OKW

Uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego OKW

Dziś nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia dotyczącego Obywatelskiej Kontroli Wyborów pod patronatem Prezydentów: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego z udziałem Marszałka Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

My, niżej podpisani Obywatelki i Obywatele, w imieniu organizacji i partii, które reprezentujemy jako ich liderzy,
– w trosce o przyszłość i dobro Polski,
– w obliczu zbliżających się wyborów na każdym szczeblu funkcjonowania Państwa i Unii Europejskiej,
– wobec uzasadnionych obaw związanych z prawidłowym ich przebiegiem,
zawieramy porozumienie o wspólnym przystąpieniu do Obywatelskiej Kontroli Wyborów – Komitetu Obrony Demokracji, by przeciwdziałać możliwym nieprawidłowościom podczas przyszłych wyborów powszechnych w Rzeczypospolitej.

Porozumienie dotyczy wspólnych działań, w ramach OKW:
– naboru oraz koordynacji obsady komisji wyborczych: członków komisji, obserwatorów społecznych i mężów zaufania
– obserwacji oraz kontroli przebiegu procesu wyborczego
– systemowego raportowania wyników wyborów oraz potencjalnych nieprawidłowości

W przekonaniu, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa są właściwie przeprowadzone, kontrolowane i powszechne wybory – zawieramy to porozumienie w imię uczciwości, praworządności i obywatelskiego prawa do kontroli władzy.
To jest istota społeczeństwa obywatelskiego.

źródło:  Komitet Obrony Demokracji | Facebook