TWOJE KONTO  > 

top

aktualności

Obywatelska Kontrola Wyborów > Ordynacja wyborcza / zmiany  > Wybory coraz bliżej, a urzędników wyborczych nadal brakuje

Wybory coraz bliżej, a urzędników wyborczych nadal brakuje

Wybory samorządowe w nowej formule, wprowadzonej przez znowelizowany przez PiS Kodeks Wyborczy, odbędą się już na jesieni, a w dalszym ciągu nie wszyscy urzędnicy wyborczy zostali powołani. Przypomnijmy, że instytucja urzędnika wyborczego jest novum wprowadzonym w tym roku. Zbliżające się wybory samorządowe będą pierwszymi, podczas których urzędnicy ci będą pełnić swoje funkcje. Według Kodeksu Wyborczego do ich zadań należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Z kolei art. 191c. § 1. mówi, że urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, na okres 6 lat. Wymagania stawiane urzędnikom są dość wysokie – muszą to być absolwenci wyższych uczelni, osoby niekarane, pracownicy administracji rządowej lub samorządowej. Na czas pełnienia obowiązków związanych z organizacją wyborów będą oddelegowani ze swoich podstawowych miejsc pracy. Do końca marca b.r. zgłosiło się tylko kilkuset kandydatów na urzędników wyborczych z 6 tys. potrzebnych. Jest kilka przyczyn nikłego zainteresowania pracowników administracji pełnieniem nowych funkcji – urzędnicy wyborczy nie mogą działać na terenie gminy, w której są zatrudnieni bądź zameldowani (wyjątkiem są miasta na prawach powiatu), nie przysługuje im zwrot kosztów podróży, a wynagrodzenie za pracę dla wielu z nich nie jest zbyt atrakcyjne (około 4000 zł). By rozwiązać problem braków kadrowych przedstawiciele administracji rządowej rozsyłali maile do pracowników z poleceniem oddelegowania do pracy w charakterze urzędników wyborczych. Urzędnicy podlegli wojewodzie świętokrzyskiemu odebrali te propozycje jako nakaz. Pomimo przyjęcia przez PKW pod koniec marca uchwały o zmniejszeniu ilości urzędników (z 6 do 4,5 tys.) potrzebne było wydłużenie terminu zgłaszania się do pełnienia tej funkcji. W tej chwili na stronach PKW można znaleźć dokładny spis powołanych urzędników wyborczych, z którego widać, że nadal nie wszystkie wakaty zostały obsadzone.

PKW – wykaz urzędników wyborczych